กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ สชป.11 ประจำสัปดาห์ที่ 5 มิ.ย.2564
5 ก.ค.64 สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
ประชุมการติดตามเร่งรัดโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูและสังคมของประเทศ
1 ก.ค. 64

  director

  หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

  RID E-Service

  เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

  1460 Logo

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
  200 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล : rio11@rid.go.th
  ชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ ... หมายเลขโทรศัพท์
  0.png1.png1.png6.png3.png9.png
  28 กรกฎาคม 2564